Μέρος 4: Δραστηριότητες για τον οικογενειακό φροντιστή

Δραστηριότητες για τον οικογενειακό φροντιστή - Πίνακας περιεχομένων

1.Συμβόλαιο σχέσης
2.Η αιτία του θυμού μου
3.Ο προσωπικός μου χώρος
4.Επαναπροσδιορισμός των ορίων μου
5.Ονομάζω τους πόρους μου
6.Ανάλυση ΔΑΕΑ (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές)
7.Παύση από το άγχος – Σ.Τ.Ο.Π.
8.Βαθιά αναπνοή
9.Κοινωνικές δραστηριότητες
10.Μια αναζωογονητική και ελπιδοφόρα ιστορία
11.Μοιράζοντας την ευγνωμοσύνη μου
12.Διάγραμμα συναισθημάτων

 1. Εξετάζοντας τον φόβο μου
 2. Πώς εκφράζω τον θυμό μου
 3. Τρόποι για να αυξήσω την αυτοεκτίμησή μου
 4. Πρακτική συμπόνιας
 5. Ένας θεραπευτικός μονολόγος
 6. Συναισθήματα αδυναμίας
 7. Στάση αποδοχής
 8. Βρίσκοντας νόημα και σκοπό
 9. Υφαίνοντας την ευτυχία
 10. Θεραπεία με μουσική
 11. Πρόγραμμα ευχάριστων δραστηριοτήτων
 12. Hμερολόγιο αυτοαξιολόγησης