Δραστηριότητα 1 – Δημιουργήστε μια λίστα με πιθανούς καθημερινούς ενεργοποιητές

Δραστηριότητα 1 - Δημιουργήστε μια λίστα με πιθανούς καθημερινούς ενεργοποιητές

Οι ενεργοποιητές είναι σημαντικοί στη ζωή εκείνων που πάσχουν από ΔΜΣ. Ορισμένοι ενεργοποιητές είναι πολύ γνωστοί και αναγνωρισμένοι, όπως η επέτειος του τραυματικού συμβάντος. Χρησιμοποιώντας μια λίστα με μερικούς από τους πιθανούς καθημερινούς ενεργοποιητές , το μέλος της οικογένειας μπορεί να βοηθήσει το άτομο με ΔΜΣ να αναγνωρίσει καλύτερα τι τον επηρεάζει και πως μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να ευαισθητοποιήσει τους καθημερινούς ενεργοποιητές τόσο για τα άτομα που πλήττονται όσο και για τα μέλη της οικογένειας.