Δραστηριότητα 1: Αντιγραφή καρτών

Δραστηριότητα 1: Αντιγραφή καρτών

Περιγραφή: Οι κάρτες αντιγραφής μπορούν να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για συγκεκριμένες καταστάσεις γράφοντας εκ των προτέρων χρήσιμες στρατηγικές αντιμετώπισης, έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις δηλώσεις όταν θα δυσκολευτείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες σκέψεις και τρόπους προβολής καταστάσεων.

Οι χάρτινες κάρτες μπορούν να χρησιμεύσουν ως γενικές υπενθυμίσεις ή πιο συγκεκριμένες προτάσεις, τεχνικές συμπεριφοράς ή λίστα θετικών σκέψεων που μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε τη δική σας εργαλειοθήκη αντιμετώπισης!

Παραδείγματα των καρτών αντιμετώπισης: