Δραστηριότητα 1 – Κατανομή καθημερινών εργασιών

Δραστηριότητα 1 - Κατανομή καθημερινών εργασιών

  • Περίληψη: Οργανώστε την κατανομή των καθημερινών εργασιών για εσάς, άλλα μέλη της οικογένειας και τον ασθενή. Μπορείτε να το κάνετε δημιουργώντας ένα πρόγραμμα όπως αυτό που παρέχεται πιο κάτω. Εξετάστε τις δυνατότητες του ατόμου, καθώς και για ποια πράγματα το άτομο είναι ικανό και καλό.
  • Στόχοι: ενδυνάμωση ενός ατόμου με σχιζοφρένεια μέσω της ανάληψης ευθύνης για καθημερινές εργασίες
  • Συμμετέχοντες: φροντιστής, άλλα μέλη της οικογένειας και ο ασθενής

* Προσθέστε στον πίνακα άλλα πιθανά καθήκοντα και ευθύνες