1 – Συμβόλαιο σχέσης

1 - Συμβόλαιο σχέσης

Κάντε ένα γραπτό συμβόλαιο σχέσης με το άτομο που φροντίζετε. Αυτό βοηθά να δημιουργήσετε μια σχέση και στόχους όπου θα εργαστείτε πάνω τους, μεταξύ εσας και του δέκτη φροντίδας.

Αυτό το συμβόλαιο συνάπτεται μεταξύ _________________________ (όνομα) και ________________________ (όνομα) και ισχύει από την ημερομηνία που την υπογράψαμε. Θα παραμείνει έγκυρη για ____________________ (χρονική περίοδος).

  1. Μας ενδιαφέρει αυτή η σχέση και θέλουμε να πετύχει.
  2. Παραδεχόμαστε ότι είμαστε υπεύθυνοι για το ήμισυ της επιτυχίας ή αποτυχίας αυτής της σχέσης.
  3. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας κάνοντας τα ακόλουθα τέσσερα πράγματα, πάνω στα οποία συμφωνούμε:

Α.

Β.

Γ.

Δ.

  1. Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε συμβιβασμούς στα ακόλουθα τέσσερα πράγματα:

Α.

Β.

Γ.

Δ.

  1. Δεν θα καταχραστούμε ο ένας τον άλλο στη σχέση αυτή με κανέναν τρόπο.
  2. Δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα που είχαμε με τη σχέση μας στο παρελθόν.
  3. Θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο να συμμετέχουμε σε αυτή τη σχέση σε τακτική βάση με:

Α.

Β.

Γ.

Δ.

  1. Θα αφιερώνουμε χρόνο να επικοινωνούμε για τη σχέση μας αν ο ένας από εμάς θέλει να μιλήσει, εφόσον αυτή η συζήτηση ακολουθεί καλούς κανόνες επικοινωνίας.