12 – Διάγραμμα συναισθημάτων

12 - Διάγραμμα συναισθημάτων

Χρησιμοποιήστε αυτό το γράφημα για να αξιολογήσετε τη συναισθηματική σας ζωή και τις βασικές σκέψεις και πεποιθήσεις σας. Σε κλίμακα από 1 έως 10, βαθμολογήστε τη θέση σας με κάθε θέμα.

1 λιγότερο <<<<<                                                                                             >>>> περισσότερο 10