13 – Εξετάζοντας τον φόβο μου

13 - Εξετάζοντας τον φόβο μου

Απαντήστε αυτές τις ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τον φόβο σας:

Ποιο είναι το μήνυμα που μου δίνει ο φόβος;

____________________________________________________________________________________

Τι ερωτήσεις θέλω να κάνω στον φόβο μου;

____________________________________________________________________________________

Αν αφήσω τον φόβο μου να συνεχιστεί, τι θα μπορούσε να τον εντείνει;

____________________________________________________________________________________

Ποιος είναι ένας θετικός τρόπος να νιώσω τον φόβο μου χωρίς να τον αφήσω να καταβάλει τη ζωή μου;

____________________________________________________________________________________