18 – Συναισθήματα αδυναμίας

18 - Συναισθήματα αδυναμίας

Ποιες από αυτές τις σκέψεις έχετε; Επιλέξτε αυτά που ισχύουν για εσάς:

Πόσα από τα πιο πάνω σημεία επιλέξατε;

___________________________________________________________________________________

Τι σημαίνουν αυτά που επιλέξατε για εσάς; ____________________________________________________________________________________

Όταν το σημείο λέει «άνθρωποι», γράψτε τα ονόματα των ανθρώπων που π.χ. σας εκφοβίσουν:

___________________________________________________________________________________

Τι μάθατε για τους ανθρώπους που σας πληγώνουν ή σας αγνοούν; ____________________________________________________________________________________