Δραστηριότητα 2: Αυτοπαρακολούθηση – διαγράμματα διάθεσης

Δραστηριότητα 2: Αυτοπαρακολούθηση - διαγράμματα διάθεσης

Αυτοπαρακολούθηση χρησιμοποιώντας διαγράμματα διάθεσης:

Δραστηριότητα αυτοβοήθειας (με βάση τις αρχές της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας) όπου μπορείτε να καταγράψετε τη διάθεσή σας, συνήθως σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να συνδέσετε τα συναισθήματα με αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ένα διάγραμμα διάθεσης μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό, τον θεραπευτή ή τον ψυχίατρο να δώσει μια πιο ακριβή διάγνωση και θεραπεία. Επιτρέπει την προβολή μοτίβων στην καθημερινή ζωή και την καλύτερη κατανόηση των αιτίων επιδείνωσης.

Ημερήσιο διαγράμματα διάθεσης