2 – Η αιτία του θυμού μου

2 - Η αιτία του θυμού μου

Ο θυμός μπορεί να είναι ένα πολύ παραλυτικό συναίσθημα, ενώ ο έλεγχος του είναι δύσκολος. Είναι σημαντικό να αλλάξετε την παράλογη σκέψη και την αρνητική διάθεση.

Ακολουθήστε τα επόμενα εξερευνητικά βήματα:

Αυτή η κατάσταση με ενόχλησε και με έκανε να νιώσω θυμό.

Γράψτε μερικές προτάσεις που σας περιγράφουν σε μια κατάσταση:

 

Τώρα προσπαθήστε να το σκεφτείτε με διαφορετικό τρόπο. Ρωτήστε τον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Ποιες ήταν οι ανάγκες μου σε αυτή την κατάσταση;
 • Πώς προσπαθούσα να τις ικανοποιήσω;
 • Ποιοι ήταν οι φόβοι μου;
 • Ποιο ήταν τα επίπεδα στρες μου;
 • Τι γεγονότα με επηρέασαν;
 • Αυτό που δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή θα βοηθούσε την κατάσταση;
 • Ποιες δεξιότητες χρησιμοποίησα για να αντιδράσω;
 • Ποιες δεξιότητες μου έλειπαν;
 • Τι συναισθηματικοί περιορισμοί με επηρέασαν εκείνη τη στιγμή;
 • Ποιοι φυσικοί περιορισμοί με επηρέασαν;
 • Ποιες αξίες και πεποιθήσεις επηρέασαν τον τρόπο συμπεριφοράς μου;
 • Τι ανταμοιβές ή πηγές ευχαρίστησης ήθελα να νιώσω ή πετύχω με τη συμπεριφορά μου;
 • Τι πηγές είχα για να με βοηθήσουν;
 • Τι άλλες πηγές χρειάστηκα;
 • Οι πιο πάνω ερωτήσεις, τι σας οδηγούν να γράψετε ή να πείτε για την κατάσταση συνολικά;

Τώρα σκεφτείτε μερικούς εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Γράψτε τουλάχιστον 10 εναλλακτικές λύσεις για να καταπολεμήσετε το θυμό σας:

___________________________________________________________________________________