21 – Υφαίνοντας την ευτυχία

21 – Υφαίνοντας την ευτυχία

Κρατήστε ένα πρωινό και ένα βραδινό ημερολόγιο για να αναγνωρίσετε θετικές πτυχές της καθημερινής σας ζωής. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βελτιώσετε τη θετική σας αυτοεκτίμηση και να μάθετε να ζείτε τη ζωή σας εδώ και τώρα.