22 – Θεραπεία με μουσική

22 - Θεραπεία με μουσική

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι όταν εξασκείτε το τραγούδι, μπορείτε να μειώσετε τα συναισθήματα του άγχους και να αισθανθείτε συναισθήματα χαράς. Δοκιμάστε τις στρατηγικές και σημειώστε πώς αυτές αλλάζουν τα συναισθήματα πόνου, αναστάτωσης ή άγχους.

  • Τραγουδήστε ένα τραγούδι που σας αρέσει
  • Τραγουδήστε μαζί με μουσική, όπως σε ένα μέρος καραόκε. Το Διαδίκτυο έχει πολλά τραγούδια
  • Απλώς ακούστε μουσική που βρίσκετε χαρούμενη, αν είναι δυνατόν για 15 λεπτά ή περισσότερο.
  • Πειραματιστείτε με διαφορετικά είδη μουσικής και καταγράψτε τα στον παρακάτω πίνακα: