23 – Πρόγραμμα ευχάριστων δραστηριοτήτων

23 - Πρόγραμμα ευχάριστων δραστηριοτήτων

Σε περιόδους μεγάλου άγχους, συχνά τείνουμε να εγκαταλείπουμε ευχάριστες δραστηριότητες και να κάνουμε μόνο ό, τι απαραίτητο και βασικό χρειάζεται. Η διατήρηση εύλογων επιπέδων ευχάριστων δραστηριοτήτων βοηθάει να είστε πιο δραστήριοι, θετικοί και λιγότερο στενοχωρημένοι.

Βήμα 1

Φτιάξτε το δικό σας «Πρόγραμμα Ευχάριστων Δραστηριοτήτων» αναφέροντας όλες τις δραστηριότητες που απολαύσατε στο παρελθόν. Αναφέρετε όχι μόνο μεγάλα γεγονότα, όπως να πηγαίνετε σε διακοπές, αλλά να τα χωρίσετε σε μικρά πράγματα, όπως «απολαμβάνοντας τον ήλιο στο δέρμα μου» ή «ακούγοντας ένα πουλί». Δημιουργήστε τις ακόλουθες κατηγορίες:

Βήμα 2

Ελέγξτε ποια δραστηριότητα δεν έχετε κάνει τις τελευταίες 30 ημέρες

Βήμα 3

Κάντε ένα γραπτό σχέδιο για να κάνετε πιο ευχάριστες τις δραστηριότητες. Ξεκινήστε με απλές δραστηριότητες. Κάντε όσα περισσότερα μπορείτε εύλογα, τουλάχιστον ένα την ημέρα, ίσως περισσότερα τα σαββατοκύριακα.