24 – Ημερολόγιο αυτοαξιολόγησης

24 – Ημερολόγιο αυτοαξιολόγησης

Το γράψιμο ενός ημερολογίου αυτοαξιολόγησης είναι ένα ισχυρό εργαλείο σκέψης και αξιολόγησης του εαυτού σας:

  • Αφιερώστε χρόνο για να γράψετε
  • Αφήστε χρόνο για κοσκίνισμα των σκέψεων και των ιδεών
  • Μην ανησυχείτε για το στυλ γραφής ή το παρουσιαστικό
  • Να θυμάστε ότι ο στόχος είναι να διευκολυνθεί ο προβληματισμός σχετικά με πρακτικές λύσεις ή αποφάσεις
  • Βρείτε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε τις σκέψεις σας: ποια στοιχεία έχω για αυτό που μόλις έγραψα;
  • Ξεκινήστε ρωτώντας: Πώς βλέπω το ρόλο μου ως φροντιστής; Σε τι αξίες πιστεύω;