Δραστηριότητα 3 – Ημερολόγιο

Δραστηριότητα 3 - Ημερολόγιο

Ο φροντιστής πρέπει να πάρει ένα φύλλο χαρτιού και να ζητήσει από τον ασθενή να γράψει διάφορες δραστηριότητες που του αρέσει πραγματικά να κάνει, που του παρέχουν μια πραγματική αίσθηση ευεξίας και ευτυχίας. Αφού επιλεγούν οι δραστηριότητες, ο φροντιστής και ο ασθενής θα πρέπει να σκεφτούν και να σχεδιάσουν τι θα πρέπει να κάνουν για να πραγματοποιηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Στη συνέχεια, η φροντιστής δίνει ένα ημερολόγιο στον ασθενή, ώστε να μπορεί να διανείμει τις δραστηριότητες που οραματίστηκε τους μήνες του έτους. Εάν υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες από μήνες του έτους, μπορούν, κατόπιν συμφωνίας, να κάνουν δύο ή περισσότερες δραστηριότητες ανά μήνα. Στο τέλος, ο φροντιστής και ο ασθενής, πρέπει να υπογράψουν ένα έγγραφο για το πώς δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες που έχουν προτείνει. Καθώς οι δραστηριότητες διεξάγονται, ο ασθενής πρέπει να επισημαίνει τη δραστηριότητα με ένα συγκεκριμένο σημάδι και με ένα Χ τις δραστηριότητες που δεν εκτελούνται.