Δραστηριότητα 3 – Εξασφάλιση ρουτίνας σωματικής άσκησης

Δραστηριότητα 3 - Εξασφάλιση ρουτίνας σωματικής άσκησης

Οργανώστε κάποια απλή σωματική δραστηριότητα σε καθημερινή βάση, όπως τρέξιμο, γρήγορο περπάτημα, κάποια επιλογή ελαφρών ασκήσεων ή απλή βόλτα. Κάντε αυτό μαζί με τον ασθενή, το καλύτερο νωρίς το βράδυ.

Αυτή η δραστηριότητα βοηθάει ενάντια στην τάση αδράνειας και βελτιώνει τη σχέση μεταξύ του φροντιστή και του δέκτη φροντίδας.