3 – Ο προσωπικός μου χώρος

3 - Ο προσωπικός μου χώρος

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τα όριά σας.

 • Πώς θα περιγράφατε τα προσωπικά σας όρια;
 • Πώς μπορείτε να πείτε πού ξεκινάει και τελειώνει ο προσωπικός σας χώρος;
 • Τι αισθάνεστε στο σώμα σας όταν κάποιος έρχεται πολύ κοντά στον προσωπικό σας χώρο;
 • Τι αισθάνεστε στο σώμα σας όταν κάποιος είναι πολύ μακριά από τον προσωπικό σας χώρο;
 • Σχεδιάστε τον προσωπικό σας χώρο. Κάντε έναν κύκλο γύρω από το σχήμα για να υποδείξετε τον προσωπικό σας χώρο.

 • Ποιο χρώμα θα ήταν τα όριά σας;
 • Από ποιο υλικό θα αποτελούνταν τα όριά σας

Ποιος είναι στον προσωπικό σας χώρο ή όχι;

Παραδείγματα:

 • Φίλοι
 • Κοντινοί φίλοι
 • Γνωστοί
 • Οικογένεια
 • Καινούριοι άνθρωποι
 • Σύντροφος