Δραστηριότητα 4 – Βιβλίο θετικών σκέψεων και συναισθημάτων

Δραστηριότητα 4 - Βιβλίο θετικών σκέψεων και συναισθημάτων

Ο φροντιστής πρέπει να ζητήσει από τον ασθενή να γράψει τις αρνητικές σκέψεις ή συναισθήματα που συνήθως αισθάνεται σε ένα φύλλο χαρτιού. Στη συνέχεια, μαζί θα πρέπει να ψάξουν στο Διαδίκτυο για εμπνευσμένες φράσεις ή συναισθήματα για αρνητικές σκέψεις ή συναισθήματα που θα αντικατασταθούν από θετικές σκέψεις και συναισθήματα. Αργότερα, αυτές οι φράσεις από το Διαδίκτυο μπορούν να εκτυπωθούν, να κοπούν και να επικολληθούν σε ένα σημειωματάριο ή βιβλίο. Ο φροντιστής και ο ασθενής θα είναι σε θέση να διακοσμήσουν δημιουργικά το βιβλίο για να ανοίξει και να διαβάσει ο ασθενής όποτε αισθάνονται την παρουσία πιο αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων.