4 – Επαναπροσδιορισμός των ορίων μου

4 – Επαναπροσδιορισμός των ορίων μου

Αυτή η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσει τα σωματικά και συναισθηματικά όριά σας όταν έχουν παραβιαστεί.

Καταγράψτε τα πιο σημαντικά όρια με τα οποία δουλεύετε.

Χρειάζομαι ________________________________________________________ όρια.

Θέλω να σεβαστείς τα όριά μου με _________________________________________.

Σου ζητώ να εξετάσεις το αίτημά μου περί ορίου με ___________________________.

Εγώ πλέον δεν θα ________________________________________.