5 – Ονομάζω τους πόρους μου

5 – Ονομάζω τους πόρους μου

Σκεφτείτε τα διάφορα είδη πόρων που έχετε στη ζωή σας. Σκεφτείτε τι σας κάνει ευτυχισμένους και γειωμένους, ώστε να μπορείτε αποτελεσματικά να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής σας. Κάντε μια καταγραφή των πόρων που έχετε στη ζωή.