6 – Ανάλυση ΔΑΕΑ (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές)

6 - Ανάλυση ΔΑΕΑ (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές)

Αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να εξετάσετε την κατάστασή σας ως φροντιστή με εποικοδομητικό τρόπο, να αναφέρετε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας στο ρόλο του φροντιστή, όπως εξωτερικούς παράγοντες, που είναι χρήσιμοι (= ευκαιρίες) καθώς και εκείνοι που απειλούν την παροχή φροντίδας.

Πάρτε ένα χαρτί και διαιρέστε το σε τέσσερα εξίσου μεγάλα τμήματα. Γράψτε σε κάθε τμήμα έναν από τους ακόλουθους τίτλους: οι δυνάμεις μου, οι αδυναμίες μου, οι εξωτερικές ευκαιρίες, οι εξωτερικές απειλές:

  • Ιδανικά, η αριστερή πλευρά του χαρτιού «εσωτερικές δυνάμεις και εξωτερικές ευκαιρίες», θα πρέπει να είναι πληρέστερη, ξεκάθαρη και πιο κυρίαρχη σε σύγκριση με τη δεξιά πλευρά.
  •  
  • Όσον αφορά τα τμήματα «αδυναμίες μου» και «εξωτερικές απειλές» – ρωτήστε τον εαυτό σας για το κάθε σημείο: «Μπορώ να έχω περισσότερο έλεγχο γι ‘αυτό; Μπορώ να επηρεάσω αυτό; Μπορώ να το αλλάξω αυτό;» Αν ναι, προσπαθήστε να βρείτε λύσεις.