9 – Κοινωνικές δραστηριότητες

9 – Κοινωνικές δραστηριότητες

Σκεφτείτε τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους γνωστούς με τους οποίους σας αρέσει να μιλάτε ή να περνάτε χρόνο. Δημιουργήστε ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο και στην πρώτη στήλη βάλτε τα ονόματα των ατόμων με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε (πιο κάτω παρέχεται ένα παράδειγμα). Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει λίγα λεπτά την ημέρα για να μιλήσετε με τουλάχιστον ένα άτομο από τη λίστα και να το επισημάνετε στο ημερολόγιο. Φυλάσσετε τη λίστα / ημερολόγιο στο ψυγείο σας.