Αποδοχή της διάγνωσης

Αποδοχή της διάγνωσης

  • Συχνές αντιδράσεις: Ορισμένοι φροντιστές μπορεί να δυσκολευτούν να αποδεχτούν τη διάγνωση της ΔΕΠΥ για το άτομο που φροντίζουν. Οι κοινές αντιδράσεις περιλαμβάνουν άρνηση, αισθήματα ενοχής, ανησυχία και άγχος σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια και ποια θα είναι η μακροπρόθεσμη έκβαση για τον ασθενή.
  • Στίγμα: Το στίγμα που περιβάλλει την ΔΕΠΥ μπορεί να οδηγήσει τους φροντιστές να αναζητήσουν άλλες αιτίες ή λόγους για τις συμπεριφορές του ατόμου που φροντίζουν. Το στίγμα είναι η αρνητική αντίδραση άλλων ανθρώπων σχετικά με ψυχικές ή σωματικές συνθήκες υγείας.

 

Οι φροντιστές μπορεί επίσης να ανησυχούν ότι η αποδοχή της διάγνωσης της ΔΕΠΥ μπορεί να προκαλέσει περισσότερες δυσκολίες για το άτομο που φροντίζει και μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί τη διάγνωση.

Πηγή: www.freerangestock.com