Δραστηριότητα 1: Διάγραμμα επιβράβευσης

Δραστηριότητα 1: Διάγραμμα επιβράβευσης

  • Γράψτε το όνομα του αγαπημένου σας προσώπου στην κορυφή του γραφήματος.
  • Περιγράψτε τις συμπεριφορές που θέλετε να δείτε περισσότερο, π.χ. ήρεμος ή ζητώντας βοήθεια.
  • Εξηγήστε στο άτομο που φροντίζετε ότι κάθε φορά που δείχνει αυτή τη θετική συμπεριφορά, θα πάρει ένα αστέρι.
  • Στη συνέχεια, συμφωνήστε ποια θα είναι η ανταμοιβή για 5 αστέρια, 10 αστέρια κ.λπ. Αυτό θα δώσει στο άτομο σαφείς στόχους για το τι μπορεί να επιτύχει συμπεριφερόμενος θετικά ή σωστά.