Δραστηριότητα 1: Τι μπορεί να γίνει για τον δέκτη φροντίδας

Πηγή: https://www.freepik.com

Δραστηριότητα 1: Τι μπορεί να γίνει για τον δέκτη φροντίδας

Συνήθως, η μεγαλύτερη γνωστική δυσκολία στο ήπιο στάδιο της άνοιας είναι η ρητή μνήμη, επομένως η προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της πιο αποτελεσματικής χρήσης της μνήμης. Ως εκ τούτου προτείνουμε την ακόλουθη δραστηριότητα:

Διαχωρίστε ορισμένα αντικείμενα κουζίνας (που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας), βάλτε τα σε ένα δοχείο, μπορεί να είναι ένα καλάθι ή ένα κουτί και προσπαθήστε να τα εξερευνήσετε:

  • Όνομα αντικειμένων: ζητήστε από τον ασθενή να πει ποιο αντικείμενο είναι αυτό. Μετά την ονομασία του αντικειμένου ζητήστε του να πεί περισσότερες λέξεις που ξεκινούν με το ίδιο γράμμα ή συλλαβή αυτού του αντικειμένου.
  • Σχέσεις λειτουργίας: ρωτήστε τον ασθενή ποια είναι η κύρια λειτουργία κάθε αντικειμένου, ποιες άλλες λειτουργίες θα μπορούσε να έχει;
  • Συσχετισμός: ποια τρόφιμα σχετίζονται με τα αντικείμενα στο καλάθι / κουτί (εδώ μπορείτε να δώσετε φτερά στη φαντασία του ασθενούς ή να δείξετε εικόνες φαγητού που μπορεί να σχετίζονται με τα αντικείμενα;
  • Σε ποια γεύματα εμφανίζονται περισσότερο τα αντικείμενα (Πρωινό; Μεσημεριανό; Επιδόρπιο;);
  • Ποιοι είναι οι ήχοι που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των αντικειμένων στην κουζίνα;
  • Ζητήστε από τον ασθενή να δείξει τις κινήσεις που σχετίζονται με τη χρήση κάθε αντικειμένου.
  • Ρωτήστε τον ασθενή, πού συνήθως διατηρούνται αντικείμενα ή, εάν είναι δυνατόν, πηγαίνετε με τον ασθενή στον τόπο όπου συνήθως διατηρούνται τα αντικείμενα και αφήστε τον ασθενή να τα τακτοποιήσει.

Σημείωση: Οι δραστηριότητες πρέπει πάντα να σέβονται τα συμφέροντα του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε δραστηριότητες μαγειρέματος, αντικαταστήστε τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη δραστηριότητα με αντικείμενα ενδιαφέροντος, με τα οποία ο ασθενής ήρθε σε επαφή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα εργαλεία, προϊόντα υγιεινής, προϊόντα καθαρισμού, προμήθειες γραφείου, αντικείμενα που σχετίζονται με τη γεωργία κλπ.