Δραστηριότητα 1: Τι μπορεί να γίνει για τον δέκτη φροντίδας

Δραστηριότητα 1: Τι μπορεί να γίνει για τον δέκτη φροντίδας

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ; Απανήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις και μάθετε:

1- Πόσο συχνά καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά;

0 = ποτέ
1 = μία φορά το μήνα ή λιγότερο
2 = δύο έως τέσσερις φορές το μήνα
3 = δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα
4 = τέσσερις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

3- Πόσο συχνά πίνετε 6 ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά σε μία περίπτωση;

0 = ποτέ
1 = λιγότερο από μία φορά το μήνα
2 = τουλάχιστον μία φορά το μήνα
3 = τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
4 = καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά

2- Πόσα ποτά από αυτά που πίνετε καθημερινά περιέχουν αλκοόλ σε μια κανονική ημέρα;

0 = ένα ή δύο
1 = τρία ή τέσσερα
2 = πέντε ή έξι
3 = από επτά έως εννέα
4 = δέκα ή περισσότερα

Adapted from http://portal.cm-espinho.pt/

Αποτελέσματα

Πηγή: https://www.freepik.com

Πηγή: https://www.freepik.com

Ενδέχεται να υπάρχει μια περίπτωση επικίνδυνης κατανάλωσης, συνιστούμε να ζητήσετε βοήθεια από έναν επαγγελματία υγείας!