Δραστηριότητα 2: Ολοκλήρωση εργασιών

Δραστηριότητα 2: Ολοκλήρωση εργασιών

  • Η κατανομή των εργασιών σε μικρότερα διαχειρίσιμα βήματα μπορεί να βοηθήσει το άτομο που φροντίζετε να ολοκληρώσει τις εργασίες του ανεξάρτητος.
  • Αυτό μπορεί να σχετίζεται με εργασίες αυτοεξυπηρέτησης, όπως το βούρτσισμα των δοντιών ή το ντύσιμο ή κατά την πληρωμή σε ένα κατάστημα.
  • Για παράδειγμα, αντί να του λέτε ότι πρέπει να βάλει παπούτσια, η παροχή βήμα-προς-βήμα οδηγιών μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να κατανοήσει σαφώς τι πρέπει να κάνει:
  1. Κάτσε κάτω
  2. Βγάλε αυτό το παπούτσι (αριστερά) και αυτό το παπούτσι (δεξιά)
  3. Μετακίνησε αυτά τα παπούτσια στο πλάι
  4. Φόρεσε τα άλλα παπούτσια, αυτό το παπούτσι πρώτα (αριστερά) και μετά αυτό το παπούτσι (δεξιά)
  5. Η εργασία ολοκληρώθηκε