Δραστηριότητα 2: Εκπαιδευτικές κάρτες

Δραστηριότητα 2: Εκπαιδευτικές κάρτες

  • Οι εκπαιδευτικές κάρτες μπορούν να δοθούν στο άτομο που φροντίζετε για να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει πράγματα που μπορεί να είναι δύσκολα. Μερικοί άνθρωποι που ζουν με ΝΣ μπορεί να αισθάνονται ανίκανοι να ζητήσουν ένα διάλειμμα όταν βρίσκουν κάτι που κάνουν δύσκολο.
  • Η πλαστικοποίηση των εκπαιδευτικών καρτών και η παροχή τους στο άτομο που φροντίζετε θα τους βοηθήσει να ζητήσουν ένα διάλειμμα χωρίς να χρειάζεται να το πουν προφορικά.
  • Δείτε παραδείγματα εκπαιδευτικών καρτών που παρέχονται, αλλά μπορείτε να συμπεριλάβετε άλλες φράσεις με βάση τις ατομικές ανάγκες του ασθενή.