Επιθετικές / βίαιες εκρήξεις

Επιθετικές / βίαιες εκρήξεις

Οι άνθρωποι που ζουν με αυτισμό μπορεί να εμφανίζουν επιθετικότητα ή βίαιες εκρήξεις, καθώς ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τις ανάγκες τους.

Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον φροντιστή.

Οι φροντιστές μπορεί να χρειαστεί να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους από σωματική βία. Τέτοιες συμπεριφορές επηρεάζουν επίσης τη συναισθηματική και ψυχική ευεξία του φροντιστή και άλλων μελών της οικογένειας.