Συμπεριφορά και συμπτώματα σχιζοφρένειας

Συμπεριφορά και συμπτώματα σχιζοφρένειας

Θετικά συμπτώματα

Αρνητικά συμπτώματα

www.pixaday.com