Αναμενώμενη συμπεριφορά

Αναμενώμενη συμπεριφορά

 • Σε σχιζοφρενείς ασθενείς, μπορεί να αναμένουμε να ζούν περιστασιακά ή ακόμα και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στον κόσμο τους χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνούν με το περιβάλλον.
 • Η κοινωνική απομόνωση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ασθένειας.
 • Είναι συχνά δύσκολο να τους παρακινήσετε για απλές δραστηριότητες όπως η διατήρηση των υγειινών συνηθειών.
 • Ορισμένοι ασθενείaς δεν τείνουν να παίρνουν φάρμακα ή να το αναφέρουν σε ψυχίατρο. Συχνά αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται φάρμακα.
 • Είναι συχνά πολύ «τσιγκούνηδες» στη λεκτική έκφραση και η συναισθηματική έκφραση μπορεί να είναι το αντίθετο από το συνηθισμένο ή κατάλληλο.
 • Μπορεί να έχουν ασυνήθιστες διατροφικές συνήθειες.
 • Είναι υψίστης σημασίας να αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια ενός επαναλαμβανόμενου ψυχωτικού επεισοδίου: αυτό συνήθως χαρακτηρίζεται από ισχυρότερη απόσυρση, ασυνήθιστη ομιλία, εμφάνιση ή ένταση των «φωνών» ή «εικόνων» που έχουν ή την έκφραση παράξενων σκέψεων.
 • Μπορεί να αναγνωριστεί εάν κάποιος ακούει φωνές ή έχει οπτικές ψευδαισθήσεις.
 • Ο κύκλος ύπνου συχνά διαταράσσεται και είναι συνήθως ο πρώτος που διαταράσσεται κατά την υποτροπή του ψυχωτικού επεισοδίου.
 • Μερικές φορές το άτομο μπορεί να δείξει τα σημάδια αυτοκτονίας.
 • Πολλά άτομα με σχιζοφρένεια στηρίζονται στη συναισθηματική και πρακτική βοήθεια των μελών της οικογένειας για να ξεπεράσουν τη διαταραχή και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

www.pixaday.com