Αναμενόμενες συμπεριφορές

Αναμενόμενες συμπεριφορές

Πηγή: https://www.freepik.com

  • Οι τυχαίοι τραυματισμοί και οι εσκεμμένοι αυτοτραυματισμοί είναι πιο συχνά σε άτομα που ζουν με ΔΕΠΥ. Παραδείγματα;
  • Το αγαπημένο σας πρόσωπο μπορεί να δυσκολευτεί να εκφράσει ήρεμα αν είναι αναστατωμένος και μπορεί να εμφανίζει επιθετικές ή βίαιες συμπεριφορές.
  • Η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το άτομο.