Το βάρος της φροντίδας

Το βάρος της φροντίδας

Η απώλεια της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων προϋποθέτει ότι ένα μέλος της κεντρικής οικογένειας θα αναλάβει τις λειτουργίες του φροντιστή. Έτσι, ένα μέλος της οικογένειας που είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα ενός ατόμου με άνοια στην οικογένειά του αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Ωστόσο, αυτό το καθήκον μπορεί να γίνει μια εξαντλητική δραστηριότητα που εμπεριέχει παράγοντες κινδύνου για την υγεία του φροντιστή. Σε γενικές γραμμές, η φροντίδα μεταβιβάζεται σε άτομο που έχει και άλλα καθήκοντα τα οποία πρέπει να συμβιβάσει με τα καινούρια του καθήκοντα. Αυτή η συσσώρευση καθηκόντων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του φροντιστή, καθώς αντιμετωπίζει μια υπερβολική καθημερινή δραστηριότητα που συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο ψυχιατρικής και σωματικής νοσηρότητας.

Πηγή: https://www.freepik.com

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια αλλαγή μεγέθους στη ζωή αυτού του φροντιστή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ζήσει με όλες τις συνέπειες που προκαλούνται από την ασθένεια του συγγενή του, χωρίς αυτό να επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του.

Οι φροντιστές της οικογένειας αναφέρουν ότι η εμπειρία της φροντίδας εξαρτώμενου ηλικιωμένου ατόμου είναι εξαντλητική υπόθεση τόσο από πλευράς συναισθηματικών πτυχών όσο και από την συναισθηματική εμπλοκή, καθώς και από τους περιορισμούς σε διάφορους τομείς της ζωής τους, από την ανάγκη αναπροσαρμογής των ρουτίνες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων συγγενών.

Πηγή: https://www.freepik.com

Πηγή: https://www.freepik.com