Το βάρος φροντίδας

Το βάρος φροντίδας

Το βάρος του φροντιστή είναι το άγχος που επωμίζονται οι φροντιστές λόγω της κατάστασης στο σπίτι. Το βάρος δημιουργείται και εμφανίζεται όταν ο φροντιστής αντιλαμβάνεται την κατάσταση της φροντίδας στο σπίτι ως μια αρνητική εμπειρία.

Οι οικογενειακοί φροντιστές συνήθως δεν εκπαιδεύονται και η φροντίδα είναι μια σοβαρή πρόκληση για αυτούς. Απαιτείται εντατική προσαρμογή στην ιδιαίτερη κατάσταση της περίθαλψης στο σπίτι!