Βάρος φροντίδας

Βάρος φροντίδας

Ο ρόλος του οικογενειακού φροντιστή αναφέρεται ως ένας ρόλος γεμάτος άγχος, ένταση και αγωνία. Συνδέεται με προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με ασθένειες, στίγμα και εξάρτηση. Επιπλέον, η οικογενειακή λειτουργία, η εργασία, ο ελεύθερος χρόνος και η οικονομική κατάσταση επηρεάζονται αρνητικά. Κατά συνέπεια, η φροντίδα ενός ατόμου με διατροφική διαταραχή συνδέεται συχνά με σωματικά προβλήματα, αν και μπορεί επίσης να έχει θετικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα για ορισμένους φροντιστές.

Source: https://www.pexels.com

Source: https://www.pexels.com

Source: https://www.pexels.com

Οι διατροφικές διαταραχές στους εφήβους έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις γονικές εμπειρίες λόγω της πρώιμης ηλικίας έναρξης, της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, της παρατεταμένης πορείας της ασθένειας (6 έως 7 ετών) και της υψηλής ψυχιατρικής και σωματικής νοσηρότητας. Εκτός από την κακή ποιότητα ζωής και την ψυχολογική δυσφορία, οι οικογενειακοί φροντιστές ασθενών με διατροφικές διαταραχές αναφέρουν περισσότερες δυσκολίες φροντίδας (π.χ. ντροπή ή ένοχος) σε σύγκριση με τους γονείς με παιδιά χωρίς διατροφικές διαταραχές. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις των οικογενειακών φροντιστών στη διατροφική διαταραχή ενός ατόμου, καθώς και οι δυσλειτουργικές αντιδράσεις τους (υπερπροστασία και εχθρότητα) λειτουργούν ως παράγοντες συντήρησης για τις διατροφικές διαταραχές.

Source: https://www.pexels.com

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντιληπτή και πραγματική επιβάρυνση του ρόλου του φροντιστή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των αλληλεπιδράσεων με τις υπηρεσίες.

Η βοήθεια του φροντιστή να αντιμετωπίσει την ασθένεια είναι ένα ουσιαστικό βήμα.