Καλαμπόκι

Καλαμπόκι

Το μεγαλύτερο μέρος του καλαμποκιού καλλιεργείται με φυτοφάρμακα. Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνητών φανερώνουν μια πιθανή σχέση μεταξύ της έκθεσης στο ζιζανιοκτόνο glyphosate και του κινδύνου αυτισμού. Το καλαμπόκι έχει βρεθεί ως έδαφος αναπαραγωγής για έως και 22 διαφορετικούς μύκητες. Υπάρχουν πολλά δυνητικά επιβλαβή πράγματα που μπορούν να προέλθουν από την κατανάλωση καλαμποκιού.

 

Πηγή: www.unsplash.com