Συναισθήματα

Πηγή: https://www.freepik.com

Συναισθήματα

Η φροντίδα ενός ατόμου με άνοια μπορεί να είναι πολύ επιβραβευτική, αλλά μπορεί επίσης να είναι πολύ δύσκολη, εξαντλητική, μοναχική και, κατά καιρούς, συντριπτική. Καθώς οι ανάγκες του ατόμου με άνοια αλλάζουν, οι φροντιστές μπορεί να έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Τα συναισθήματα που συχνά συναντούν τα μέλη της οικογένειας και οι φροντιστές ατόμων με άνοια είναι αισθήματα ενοχής, θλίψης, απώλειας και θυμού.

Πηγή: https://www.freepik.com