Οσφυϊκή άνοια

Οσφυϊκή άνοια

Οσφυϊκή άνοια: είναι ένα ετερογενές νευροεκφυλιστικό είδος άνοιας με μεταβλητό κλινικό και παθολογικό προφίλ. Χαρακτηρίζεται από έντονη δυσλειτουργία των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών, που συνήθως συνδέονται με την ατροφία αυτών των δομών.

Πηγή: https://www.freepik.com