Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (αρχική φάση)

Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (αρχική φάση)

Στην αρχική φάση της νόσου – όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως η σταδιακή απώλεια μνήμης – ο ηλικιωμένος είναι αυτόνομος, αλλά έχει συχνά αμνησία, υπάρχει κάποιος αποπροσανατολισμός, επηρεάζεται η γλώσσα και υπάρχουν αλλαγές στον χαρακτήρα (φόβοι, δυσπιστία), Ως εκ τούτου, οι οικογενειακοί φροντιστές πρέπει να έχουν υπόψη τα ακόλουθα θέματα:

Πηγή: https://www.freepik.com