Μαθαίνοντας για τη νοητική στέρηση

Μαθαίνοντας για τη νοητική στέρηση

Τι είναι μια νοητική στέρηση;

Όταν ένα άτομο έχει νοητική στέρηση (ΝΣ), αυτό σημαίνει ότι έχει μειωμένη ικανότητα να μάθει και να εφαρμόζει νέες δεξιότητες. Μπορεί να έχει δυσκολία στην κατανόηση νέων ή πολύπλοκων πληροφοριών και έτσι μπορεί να χρειαστεί επιπλέον βοήθεια για να μάθει νέα πράγματα. Τα μικρά παιδιά με ΝΣ μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη – να μάθουν να κάθονται, να μπουσουλήσουν ή να περπατήσουν για παράδειγμα. Μερικοί άνθρωποι με ΝΣ μπορεί να έχουν προβλήματα με την επικοινωνία και την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με άλλους ανθρώπους. Τα άτομα με ΝΣ μπορεί επίσης να έχουν προβλήματα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους – αυτό είναι γνωστό ως κοινωνική ή προσαρμοστική λειτουργία (WHO, 2019).

Η μειωμένη προσαρμοστική λειτουργία σημαίνει ότι τα άτομα με νοητική στέρηση μπορεί να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ορισμένες πτυχές της ζωής, όπως:

  • Δουλειά
  • Εκπαίδευση
  • Φροντίδα για τον εαυτό τους
  • Καθημερινές εργασίες
  • Προσωπική υγιεινή
  • Μαγείρεμα
  • Καθάρισμα
  • Ψώνια

Image credit: https://imgbin.com