Σωματική άνοια Lewy

Πηγή: https://www.freepik.com

Σωματική άνοια Lewy

Συμμερίζεται τα κλινικά και παθολογικά χαρακτηριστικά άλλων μορφών άνοιας που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της νόσου του Πάρκινσον και άλλων νευρολογικών παθήσεων. Παθολογικώς, χαρακτηρίζεται από ανώμαλη συσσώρευση της λεγόμενης α-συνουκλεϊνικής συναπτικής πρωτεΐνης ως «σώμα Lewy» σε νευρώνες που σχετίζονται με εγκεφαλική ατροφία.