Θετικές πτυχές της φροντίδας

Θετικές πτυχές της φροντίδας

Παρόλο που αναφέρθηκαν αρνητικές πτυχές στην πράξη της φροντίδας, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν θετικές πτυχές που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα.

Υπάρχουν οι θετικές πτυχές όπως η αίσθηση του να είναι κάποιος χρήσιμος και επιθυμητός, με αυτοπεποίθηση, απολαμβάνοντας τη ζωή, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η εξωστρέφεια.

Πηγή: https://www.freepik.com