Ο ρόλος της οικογένειας

Πηγή: https://www.freepik.com

Ο ρόλος της οικογένειας

Οι οικογενειακοί φροντιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη αναγνώριση σημείων άνοιας, καθώς έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους ασθενείς και τους γνωρίζουν καλά. Ωστόσο, η οικογένεια συχνά δυσκολεύεται να πάρει την απόφαση να δει έναν γιατρό. Αισθάνεται ένοχη επειδή υποδηλώνει ότι κάτι δεν είναι σωστό ή ότι προδίδει την εμπιστοσύνη του ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση, με τη μεταφορά του ασθενούς από την οικογένεια στον γιατρό, ο ασθενής υποβάλλεται σε μια σειρά δοκιμών που επιτρέπουν έγκαιρη και ασφαλή διάγνωση.