Μέτρα ασφαλείας

Μέτρα ασφαλείας

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές:

Αποτρέψτε το άτομο από την οδήγηση (αφαιρέστε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σβήστε το αυτοκίνητο, μετακινήστε το αυτοκίνητο μακριά κλπ.)

Αφαιρέστε ή κλειδώστε αιχμηρά αντικείμενα και όπλα για να αποφύγετε τραυματισμό

Ασφαλίστε τις πόρτες ή προσθέστε συναγερμό πόρτας για να αποτρέψετε ατυχήματα

Κλείστε τα προμήθειες καθαρισμού και άλλα τοξικά υγρά (θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές λύσεις)

23