Στίγμα

Στίγμα

Το στίγμα είναι ένα συλλογικό φαινόμενο που εκδηλώνεται, για παράδειγμα, από το φόβο και την ντροπή που οι φροντιστές της οικογένειας μπορούν να αισθάνονται για την αρνητική κοινωνική έκφραση της νόσου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε «απόκρυψη» συμπτωμάτων άνοιας, καθώς και αναζήτηση υπηρεσιών για σχετικά προβλήματα υγείας.

Το στίγμα εκφράζεται επίσης όταν οι ηλικιωμένοι με άνοια και τα δίκτυα υποστήριξής τους γνωρίζουν το στίγμα που υπάρχει γύρω από τη νόσο. Αυτό, με τη σειρά του, συνδέεται με μειωμένη αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα και ποιότητα ζωής, αυξημένο άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα, κοινωνικό αποκλεισμό και αναπηρία.

Πηγή: https://www.freepik.com