Κατάχρηση ουσιών και εξάρτηση

Κατάχρηση ουσιών και εξάρτηση

  • Μεταξύ των ψυχοδραστικών ουσιών, το αλκοόλ είναι η πιο χρησιμοποιούμενη νόμιμη ουσία, κυρίως από νέους, παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις παράνομες ουσίες.
  • Είναι σημαντικό να κατανοηθεί η διάκριση μεταξύ κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ και εξάρτησης από αυτά.
  • Δεν είναι τόσο δύσκολο να διασχίσουμε τη γραμμή που χωρίζει την πιο πάνω διαφορά, άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταματήσει η κατάχρηση πριν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα εξάρτησης.

Ένα άτομο με τουλάχιστον τρία από αυτά τα κριτήρια διαγιγνώσκεται ως «εξαρτώμενο» (ΠΟΥ, ICD-10).

Μια οριστική διάγνωση εξάρτησης μπορεί να υπάρξει μόνο εάν τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια έχουν εμφανιστεί κάποια στιγμή τους τελευταίους 12 μήνες:

  1. Ισχυρή επιθυμία ή αίσθηση καταναγκασμού για κατανάλωση της ουσίας.
  2. Δυσκολίες στον έλεγχο της χρήσης ουσιών, όσον αφορά την έναρξη, τον τερματισμό και τα επίπεδα κατανάλωσης.
  3. Κατάσταση φυσιολογικής απόσυρσης όταν η χρήση ουσιών έχει σταματήσει ή έχει μειωθεί, όπως αποδεικνύεται από το σύνδρομο απόσυρσης ή όταν η ίδια ουσία (ή παρόμοια) χρησιμοποιείται για την ανακούφιση ή την πρόληψη των συμπτωμάτων στέρησης.
  4. Απόδειξη ανοχής, έτσι ώστε να απαιτούνται αυξανόμενες δόσεις ψυχοδραστικής ουσίας για την επίτευξη αποτελεσμάτων που παρήχθησαν αρχικά με χαμηλότερες δόσεις.
  5. Σταδιακή εγκατάλειψη εναλλακτικών απολαύσεων και συμφερόντων υπέρ της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, ή αυξημένο χρονικό διάστημα για την απόκτηση ή την κατανάλωση της ουσίας καθώς και την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της.
  6. Επιμονή στη χρήση ουσιών, παρά τις σαφείς ενδείξεις επιβλαβών συνεπειών όπως: ηπατική βλάβη που προκαλείται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καταθλιπτική διάθεση μετά από περιόδους κατάχρησης ουσιών, διαταραχές της γνωστικής λειτουργίας που σχετίζονται με την ουσία. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να προσδιοριστεί εάν ο χρήστης γνώριζε πραγματικά τη φύση και την έκταση της ζημίας.