Συμπτώματα και συμπεριφορά της νόσου του Aλτσχάιμερ

Συμπτώματα και συμπεριφορά της νόσου του Aλτσχάιμερ

Απώλεια μνήμης που διαταράσσει την καθημερινή ζωή

Δυσκολίες στον σχεδιασμό ή την επίλυση προβλημάτων

Δυσκολία στην ολοκλήρωση γνώριμων εργασιών

Σύγχυση με τον χρόνο ή τον τόπο

Πρόβλημα στην κατανόηση των εικόνων και των χωρικών σχέσεων

Νέα προβλήματα με λόγια στην ομιλία ή τη γραφή

Απόσυρση από την εργασία ή τις κοινωνικές δραστηριότητες

Αλλαγές στη διάθεση και την προσωπικότητα