Συμπτώματα και συμπεριφορά της νευρικής ανορεξίας

Συμπτώματα και συμπεριφορά της νευρικής ανορεξίας

Ο τύπος και η σοβαρότητα των σημείων και των συμπτωμάτων της νευρικής ανορεξίας ποικίλει σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι παρών αλλά όχι εμφανής. Η νευρική ανορεξία και ο υποσιτισμός που σχετίζονται με την αυτοψία προκαλούν σοβαρές επιπλοκές σε όλα τα κύρια συστήματα οργάνων του σώματος. Μερικά από τα χαρακτηριστικά σημεία και συμπτώματα αυτής της διαταραχής είναι: