Συμπτώματα και συμπεριφορά της βουλιμικής διατροφικής διαταραχής

Συμπτώματα και συμπεριφορά της βουλιμικής διατροφικής διαταραχής

Η βουλιμική διατροφική διαταραχή χαρακτηρίζεται από επεισόδια κατανάλωσης περισσότερων τροφών από ό, τι οι περισσότεροι άνθρωποι θα έτρωγαν ταυτόχρονα και υπό τις ίδιες συνθήκες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά σημεία και συμπτώματα αυτής της διαταραχής είναι: