Συμπτώματα και συμπεριφορά της νευρικής βουλιμίας

Συμπτώματα και συμπεριφορά της νευρικής βουλιμίας

Στην περίπτωση της νευρικής βουλιμίας τα κύρια προβλήματα είναι: